Стая на лектора

Стефан Нейков
Стефан Нейков е project manager на IT devision в Медиябаскет ООД. Има сериозен опит в създаването и техническото поддържане на уебинари създадени в Adobe connect software.

Няма намерено съдържание