Стая на лектора

IAB Bulgaria
Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB) е лицензиран представител на IAB Europe за България. Мисията на сдружението е да популяризира преимуществата и възможностите на интерактивния маркетинг и да спомага за ускореното развитие на дигиталния пазар в България, чрез провеждане на специализирани обучения, събития, пазарни проучвания и анализи.