Стая на лектора

Андрей Андронов
3D Generalist
3D генералист с експертни познания в областта на 3D моделинга, текстурирането, осветлението, материалите и рендеринга и професионален опит в продукционна среда. Преподавател по 3D графика в Нов Български Университет.