Немски език за начинаещи - ниво А1

Купете за 80 лева
Информация за курса
Части
97
Времетраене
8:15:00
Ниво на умение
Начално
Език
Български
За кого е този курс
Курсът е подходящ за възрастни и деца над 10 годишна възраст, които имат основни познания в българската граматика - например строеж на изречението (подлог, сказуемо, пряко допълнение).
Какви знания трябва да имате, за да започнете този курс
Не се изискват предварителни знания по немски език. Трябва да си инсталирате немска клавиатура на компютъра и да имате основна компютърна грамотност.
Какви знания ще придобиете след края на курса
Ще може да разбирате и разговаряте на начално ниво (А1) по теми от ежедневието - запознанство, разказване за себе си и семейството си, описание на хора, ориентиране в града, пазаруване. В края на курса ще положите изпит за издаване на сертификат за писмено владеене на ниво А1.

Oписание на курса

Курсът се състои от 19 урока. Те включват:

  • видеа 
  • файлове с информацията от видеата
  • упражнения
  • непознати думи

Всеки урок може да съдържа между 1 и 4 видеа с различна продължителност (максимум 15 минути). Един файл с упражнения, свързани с материала в урока, един файл с непознати думи от всички видеа в урока. Файлът с упражнения (домашна работа) служи за усвояване на материала. Той може да бъде изпращан на имейл (deutsch.mva@abv.bg), за да се проверят упражненията, след което да се препрати отново на детето.

Структура на курса

Раздел 1: Урок 1 (Lektion 1)

В това видео ще се запознаете с немската азбука.
Особености при четене и писане на немски език
Във видеото ще видите как са личните местоимения на немски език и ще се научите как да спрягате глаголи.
В това видео ще научите как да образувате изречения.
В този файл ще видите описана цялата информация от видеата в урока
Файл с непознатите думи от първи урок

Раздел 2: Урок 2 (Lektion 2)

Във видеото ще видите как да образувате чужди езици от имената на държавите, как да питате и казвате кои езици говорите
В това видео ще се научите да броите до 20, както и да питате и говорите за годините си, телефонен номер или адрес.
В този файл ще намерите цялата информация от двете видеа към урока в текстово съдържание
Файл с упражнения към урок 2
Файл с непознатите думи от втори урок

Раздел 3: Урок 3 (Lektion 3)

В това видео ще научите как да представите на немски език членовете на семейството, както и какво е именителен падеж.
Във второто видео към трети урок ще научите кога и как се използват определителният и неопределителният член в немски език.
Тук ще видите как да правите изречения с отрицание на немски език.
В този файл е описана цялата информация от видеата към трети урок.
Файлът съдържа упражнения към трети урок
Във файла ще намерите новите думи от трети урок.

Раздел 4: Урок 4 (Lektion 4)

Във видеото към четвърти урок ще упражним спрежението на обикновените глаголи и тези, които има промяна на коренната гласна.
Във файла ще намерите описана цялата информация от видеото към четвърти урок.
Файл с упражнения за домашна работа
Файлът съдържа непознати думи от четвърти урок

Раздел 5: Урок 5 (Lektion 5)

Във видеото ще видите някои от основните храни. Ще се запознаете и с глагола mögen - искам, желая.
След като научихте числата до 20, е ред и на по-големите числа.
Във файла ще намерите информацията от двете видеа в текстови формат.
Упражнения към пети урок
Във файла ще намерите непознатите думи от пети урок

Раздел 6: Урок 6 (Lektion 6)

В това видео ще се научите да описвате дома си и как да замествате съществителни имена с лични местоимения в текст, за да се избегне повторение.
В това видео ще научите прилагателни имена, които ще ви помагат при описания.
Във видеото ще научите повече за употребата на винителния падеж и как откриваме прякото допълнение в изречението.
Тук ще видите как се променят личните местоимения при преминаването им от именителен (номинатив) във винителен падеж (акузатив).
Във файла е описаната цялата информация от шести урок.
Упражнения към шести урок
Файл с непознати думи от шести урок

Раздел 7: Урок 7 (Lektion 7)

В това видео ще научите как да питате и отговаряте колко е часът на официален и разговорен немски.
Тук ще видите кои са частите на деня, с кои предлози ги използваме, как са дните от седмицата и кой е техният предлог.
Тук ще се запознаете с друг вид глаголи - глаголи с делими представки, а също и как да ги използвате в изречение.
Файлът съдържа списък с непознати думи от урок 7.
Файлът съдържа цялата информация от видеата от седми урок.
Упражнения към седми урок

Раздел 8: Урок 8 (Lektion 8)

В това видео ще видите как да говорите за времето, сезоните и посоките на света и кои са предлозите, с които ги използваме.
Във файла ще намерите непознатите думи от урок 8.
В този файл ще откриете цялата информация от видеото в текстови вариант
Упражнения към осми урок

Раздел 9: Урок 9 (Lektion 9)

Във видеото ще научите как да говорите за свободното си време, дейностите, които извършвате, както и какви хобита имате. Ще научите също и малко повече за модалните глаголи и тяхната употреба в изречение.
Непознати думи и изрази от урок 9
Във файла ще намерите цялата информация от девети урок
Упражнения към девети урок

Раздел 10: Урок 10 (Lektion 10)

Във видеото ще видите как са месеците на немски език и с кой предлог се използват.
Във видеото ще видите как са числителните редни на немски език
В това видео ще видите как да произнасяте годините на немски език.
Във файла ще намерите непознатите думи от десети урок
Във файла ще намерите информацията от урока
Упражнения към десети урок

Раздел 11: Урок 11 (Lektion 11)

В това видео ще научите как да разказвате за училище, предмети в училище, учители.
Във видеото ще научите да говорите повече по теми, свързани с работа.
Във файла ще намерите непознатите думи от урок 11
Във файла ще намерите цялата информация от урок 11 в текстови формат

Раздел 12: Урок 12 (Lektion 12)

Във видеото ще видите как да притежателните местоимения на немски език и как се променят в различните родове, числа и падежи.
Във видеото ще научите по какъв друг начин може да говорим за нечие притежание, ако не използваме притежателни местоимения.
Във файла ще намерите описана цялата информация от урока

Раздел 13: Урок 13 (Lektion 13)

Във видеото ще видите в кои случаи и как използваме винителен падеж (акузатив).
Файл с непознатите думи от урок 13
Във файла ще намерите информацията към урока
Файл с упражнения към урок 13

Раздел 14: Урок 14 (Lektion 14)

Във видеото ще видите как и кога употребяваме дателен падеж в немски език.
Файл с непознатите думи от урок 14
Файлът съдържа цялата информация от видеото към урок 14 в текстови формат

Раздел 15: Урок 15 (Lektion 15)

В това видео ще научите как се образува заповедната форма на немски език.
В това видео ще научите как са частите от тялото на немски език.
Тук ще научите как да давате съвети.
Файл с непознати думи от урок 15
Във файла е цялата информация в текстови вариант от видеата към урок 15

Раздел 16: Урок 16 (Lektion 16)

Във видеото ще видите как да питате или ориентирате някого за непознато място в града.
В това видео ще видите кои са предлозите, които могат да носят след себе си както винителен, така и дателен падеж. А също и кой падеж кога да използваме, когато срещнем такъв предлог.
Тук ще направим един преговор на винителен и дателен падеж и тяхната употреба.
Файл с непознати думи от урока
Цялата информация от видеата в текстови формат

Раздел 17: Урок 17 (Lektion 17)

В това видео ще припомним някои неща за дателния падеж и ще научим какво е непряко допълнение, кога и как се използва.
В това видео ще научим някои дрехи на немски език, как да питаме или отговаряме за нещо, което ни/не ни харесва.
В това видео ще научим как да питаме и отговаряме коя дреха ни харесва.
Файл с непознати думи от урок 17
Цялата информация от видеата към урок 17 в текстови формат

Раздел 18: Урок 18 (Lektion 18)

В това видео ще научим как и кога използваме времето перфект.
Тук ще видим как се образува перфект на правилните и неправилните глаголи.
Цялата информация от видеата към урок 18

Раздел 19: Урок 19 (Lektion 19)

В това видео ще видите как и кога образуваме перфект със спомагателния глагол "съм".
Цялата информация от видеото към урок 19

Раздел 20: Тест

Тестът за сертификат съдържа затворени въпроси от материала за ниво А1. Към теста се включват и два текста, които трябва да напишете и изпратите на deutsch.mva@abv.bg в деня, в който попълните и теста онлайн. Първият текст (50-80 думи) трябва да бъде на тема "Wer bin ich?'', в който да разкажете за себе си - например: име, град, семейство, хоби. Вторият текст трябва да бъде в Perfekt (80-100 думи), сами може да изберете тема. Например "Was habe ich gestern gemacht?''